مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک
معرفی مهندسین مشاور
اخبار

مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش قادر به ارائه خدمات کامل شناساییهای ژئوتکنیکی به سایر مهندسین مشاور، پیمانکاران پروژه های مختلف و سایر کارفرمایان میباشد.

فعالیت های مطالعاتی و مشاوره ای شرکت مهندسین مشاور پارس کاوش در حوزه های زیر میباشد:

  • مطالعات ژئوتکنیک خشکی
  • مطالعات ژئوتکنیک دریایی
  • مطالعات گود برداری ها و ساختمان های بلند
  • مطالعات تونل و گمانه های عمیق
  • تزریق آزمایشی و اجرایی
  • خدمات تکنولوژی بتن

       اخبار:

1397/06/19 ... اخذ رتبه بندی 1 در گرایش ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه
1396/10/25 ... گزارش زمین شناسی کربلا در رابطه با پروژه توسعه حرم حسینی
1395/12/15 ... طبقه بندی زمین شناسی و ژئوتکنیکی آبرفتهای شهر تهران
1394/09/03 ... مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی واحد یوتیلیتی شهرک پتروشیمی مکران واقع در منطقه آزاد چابهار
1394/06/09 ... مطالعات ژئوتکنيک در دانشگاه صنعتي شريف
1394/06/07 ... مطالعات ژئوتکنیک طرح تأسیسات آب شیرین کن بندرعباس
""برگزاری کارگاه آموزشی ""روش های شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا 	همزمان با برگزاری کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل،کارگاه آموزشی روش های شناسایی ژئوتکنیکی در عصر روز 91/11/25 در دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.ارائه این دوره را آقایان دکتر علی فاخر و دکتر اکبر چشمی برعهده داشتند .آقای دکتر علی فاخر به تشریح  دستورالعمل شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا که توسط مهندسین مشاور هندسه پارس برای پژوهشکده ی حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی تهیه شده بود پرداخت.سپس آقای دکتر چشمی اسلاید هایی جامع از تجربیات انجام شده در پروژه های مختلف در ایران ارائه کردند.
همزمان با برگزاری کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل،کارگاه آموزشی روش های شناسایی ژئوتکنیکی در عصر روز 91/11/25 در دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.ارائه این دوره را آقایان دکتر علی فاخر و دکتر اکبر چشمی برعهده داشتند .آقای دکتر علی فاخر به تشریح " دستورالعمل شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا " که توسط مهندسین مشاور هندسه پارس برای پژوهشکده ی حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی تهیه شده بود پرداخت.سپس آقای دکتر چشمی اسلاید هایی جامع از تجربیات انجام شده در پروژه های مختلف در ایران ارائه کردند.

	همزمان با برگزاری کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل،کارگاه آموزشی روش های شناسایی ژئوتکنیکی در عصر روز 91/11/25 در دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.ارائه این دوره را آقایان دکتر علی فاخر و دکتر اکبر چشمی برعهده داشتند .آقای دکتر علی فاخر به تشریح  دستورالعمل شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا که توسط مهندسین مشاور هندسه پارس برای پژوهشکده ی حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی تهیه شده بود پرداخت.سپس آقای دکتر چشمی اسلاید هایی جامع از تجربیات انجام شده در پروژه های مختلف در ایران ارائه کردند.

	همزمان با برگزاری کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل،کارگاه آموزشی روش های شناسایی ژئوتکنیکی در عصر روز 91/11/25 در دانشکده ی عمران دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.ارائه این دوره را آقایان دکتر علی فاخر و دکتر اکبر چشمی برعهده داشتند .آقای دکتر علی فاخر به تشریح  دستورالعمل شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا که توسط مهندسین مشاور هندسه پارس برای پژوهشکده ی حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی تهیه شده بود پرداخت.سپس آقای دکتر چشمی اسلاید هایی جامع از تجربیات انجام شده در پروژه های مختلف در ایران ارائه کردند.

مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش قادر به ارائه خدمات کامل شناساییهای ژئوتکنیکی به سایر مهندسین مشاور، پیمانکاران پروژه های مختلف و سایر کارفرمایان میباشد.
ایران تهران
میدان انقلاب - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - نبش کوچه ماستری فراهانی - پلاک 37 واحد 5
021-66963801