مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک
مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش

خدمات قابل ارائه در زمينه تکنولوژي بتن و مصالح ساختماني:

بتن بر خلاف ساير مصالح ساختماني در محل اجرا توليد مي گردد. از اينرو همراه دقت نظر در زمينه انتخاب مصالح متشکله آن، طرح اختلات و توليد و همچنين کنترل کيفي اجراي آن نسبت به ساير مصالح ساختماني از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد. اين شرکت بصورت کاملا تخصصي و با بهره گيري از پرسنل مجرب در زمينه مباحث گسترده ي تکنولوژي بتن و کنترل کيفي اجراي سازه هاي بتني در حقيقت به عنوان يک مرکز علمي - فني آمادگي کامل دارد تا در زمينه هاي مختلف اجرايي و مطالعاتي در زمينه هاي مرتبط با بتن خدمات خود را به کارفرمايان محترم، پيمانکاران و مشاورين ارائه نمايد. بخشي از اين خدمات فهرست وار در اينجا ارائه مي گردند.

خدمات قابل ارائه در زمينه مصالح بتن:

انتخاب مناسب مصالح تشکيل دهنده بتن براي توليد بتن مرغوب و با دوام از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.با توجه به اين امر، شرکت هندسه پارس کاوش در اين زمينه خدمات زير را ارائه مي نمايد:

 • بررسي و انتخاب منابع قرضه سنگي در پروژه هاي بزرگ
 • بررسي و انتخاب سيمان و پوزولان و انجام آزمايش هاي لازم
 • بررسي و انتخاب مواد افزودني بتن شامل مواد روان کننده و فوق روان کننده ها، مواد افزودني ديرگير و ...

خدمات قابل ارائه در زمينه تکنولوژي بتن و مصالح ساختماني

خدمات مرتبط با طرح اختلاط بتن:

طرح اختلاط مناسب بتن بعنوان مهم ترين فاکتور براي دوام و طول عمر سازه هاي بتني مطرح مي باشد. اين شرکت در زمينه طرح اختلاط بهينه انواع بتن شامل موارد زير مي تواند خدمات خود را ارائه نمايد.

 • بتن معمولي ساختماني
 • بتن غلتکي مورد مصرف در سد هاي بتني غلتکي و روسازي هاي بتني
 • انواع بتن خود تراکم شامل بتن هاي قابل اجرا در بخش هايي از سازه که امکان دسترسي و ويبره زني در آنها وجود ندارد.
 • انواع بتن پيش ساخته براي سازه هاي مختلف نظير تونل هاي مکانيزه، قطعات تراورس و ...
 • بتن پاششي (Shotcrete ) خشک براي نگه داري تونل ها و شيب ها و همچنين بتن پاششي تر با استفاده از الياف
 • انواع بتن هاي آب بند براي مخازن آب و نفت و ساير مواد شيميايي
 • بتن هاي پلاستيک شامل بتن ديوارهاي آب بند سدها
 • بتن ها با روش اجراي خاص نظير بتن هاي قابل پمپاژ در فواصل طولاني ( بيش از 50 متر ) براي مواردي که قابليت دسترسي نزديک به سازه وجود نداشته باشد.
 • بتن هاي سبک ساختماني براي مواردي که سبک سازي سازه مد نظر قرار دارد.
 • بتن هاي مقاوم با دوام در برابر واکنش قليايي و خوردگي و يخ زدن و ذوب شدن
 • بتن هاي نما و تزئيني
 • بتن ها و دوغابهاي خاص نظير CLSM

ساير خدمات قابل ارائه در زمينه طرح اختلاط شامل بهينه سازي و اقتصادي نمودن طرح اختلاط با توجه به مصالح موجود مي باشد.

خدمات مرتبط با طرح اختلاط بتن

خدمات کنترل کيفي حين اجراي سازه ها و انجام آزمايش هاي موردي:

شرکت هندسه پارس کاوش، در زمينه کنترل کيفي حين اجراي سازه ها خدمات زير را به پيمانکاران، مشاورين و کارفرمايان محترم ارائه مي نمايد:

 • تهيه مشخصات فني انواع بتن براي سازه ها
 • آموزش پرسنل تيم کنترل کيفيت حين اجراي سازه هاي بتني
 • تهيه روش و دستورالعمل کنترل کيفي
 • راه اندازي آزمايشگاه هاي مستقر محلي
 • انجام آزمايشات موردي
 • بررسي مشکلات و موانع در توليد بتن با کيفيت و ارائه راهکار براي رفع آنها
 • بررسي علل خرابي و ترک در سازه ها و ارائه گزارش مهندسي علل ايجاد کننده و راهکار هاي رفع آنها
 • تهيه گزارش هاي کنترل کيفي

خدمات کنترل کيفي حين اجراي سازه ها و انجام آزمايش هاي موردي

انجام آزمايش هاي مخرب و غير مخرب:

آزمايش هاي مخرب و غير مخرب بر روي سازه ها، يکي از روش هاي تعيين وضعيت موجود سازه مي باشد ليکن تفسير و ارزيابي نتايج حاصله از اين مطالعات ميداني بسيار اهميت دارد.شرکت مهندسي هندسه پارس کاوش در اين زمينه ، ضمن نظارت بر انجام صحيح آزمايش ها و تحليل نتايج داده هاي ميداني گزارش مهندسي و توصيه هاي مناسب براي تقويت سازه بر مبناي نتايج تحليل ها را ارائه مي نمايد.اين آزمايش ها در زمينه هاي زير مي باشند:

 • تعيين وضعيت مقاومتي و ساختار بتن سازه هاي بتني
 • تعيين وضعيت خوردگي آرماتور در سازه
 • تعيين وضعيت آرماتورها در سازه براي حصول اطمينان از اجراي صحيح آن
 • تعيين ميزان نفوذ يون کلر در سازه بتني

انجام آزمايش هاي مخرب و غير مخرب

تهيه گزارش هاي تحليل ترک و خرابي:

ترک و خرابي در سازه ها ممکن است به دليل بارگذاري و يا بدليل عوامل محيطي ايجاد شده باشند.براي اتخاذ تصميم مهندسي و راهکار بهينه براي ترميم بايدابتدا با بکار گيري تحليل هاي مهندسي ، علت دقيق خرابي را مشخص نمود.در اين زمينه شرکت هندسه پارس کاوش پس از جمع آوري داده هاي ميداني، با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته اجزا محدود نظير Ansys و ABAQUS اقدام به بررسي نموده و سپس راهکار مناسب براي بهسازي سازه را ارائه مي نمايد.

تهيه گزارش هاي تحليل ترک و خرابي

انجام تحليل ها و تهيه گزارش هاي خاص:

امروزه در دنيا مباحث تکنولوژي بتن پيشرفته مطرح مي باشد و پاي تحليل هاي اجزاي محدود نيز به اين عرصه باز شده است.شرکت پارس کاوش با شناخت کامل اين عرصه تحليل هاي خاص مهندسي در اين زمينه را ارائه مي نمايد. برخي از اين تحليل ها به شرح زير مي باشند:

 • تهيه گزارش هاي تحليل دوام و عمر مفيد در برابر نفوذ يون کلر
 • تهيه گزارش هاي تحليل حرارتي سازه هاي بتني حجيم
 • تحليل حرارتي سد ها بتني غلتکي براي نهايي نمودن روش اجراي آنها
 • انواع تحليل هاي خاص در زمينه بتن

انجام تحليل ها و تهيه گزارش هاي خاص

ارائه مشاوره در زمينه ترميم و بهسازي سازه ها:

بتني که منطبق با مشخصات استاندارد ساخته نشده باشد در اثر عوامل محيطي مي تواند آسيب هاي جدي ببيند.از اينرو بررسي و ارائه طرح ترميم و تقويت آن در چنين شرايطي ضرورت مي يابد.خدماتي که در اين زمينه توسط شرکت مهندسي هندسه پارس کاوش ارائه مي شوند عبارتند از:

 • بررسي وضعيت موجود سازه با انجام آزمايش هاي لازم
 • تحليل سازه و تعيين وضيت هدف
 • تهيه مشخصات فني ترميم
 • تهيه روش اجراي ترميم
 • تعيين مواد و مصالح مناسب براي دستيابي به وضعيت هدف
 • پايش عمليات ترميمي و کنترل انطباق آن با مشخصات ارائه شده

ارائه مشاوره در زمينه ترميم و بهسازي سازه ها