مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

تجهيزات

 

 

تجهیزات در اختیار این مهندسین مشاور بشرح زیرمی باشد:

 

1) عمليات صحرايي

1-1) تجهيزات حفاري: شامل سه دستگاه حفاري به انضمام چهار دستگاه پمپ هاي آب با دبي 220، 140 و 75 ليتر در دقيقه.

دستگاههاي حفاري در اختيار اين مهندسين مشاور توانايي حفاري تااعماق 250 متر در سنگ و 200 متر در مصالح آبرفتي را دارا مي باشند.

1-2) تجهيزات تزريق آزمايشي

تجهيزات تزريق آزمايشي شامل:

 • پمپ تزريق

 • ميکسر اوليه 3000 دور

 • ميکسر ثانويه 2 عدد

 • کليه تجهيزات تزريق آزمايشگاه صحرايي (مشاهده تصاوير)

2) آزمايشات آزمايشگاهي

تجهيزات انجام آزمايشات آزمايشگاهي بشرح زير مي باشد:

 • سري کامل الک

 • شيکر برقي الک با تايمر و ويبره غربالي

 • اون 100 ليتري هوشمند با ترموستات ديجيتال و فن سيرکولاسيون

 • دستگاه گاساگراند

 • ميکسر هيدرومتري با موتور 10000 دور تمام استيل

 • مزور مخصوص هيدرومتري

 • چگالي سنج خاک امريکايي

 • دستگاه تک محوري خاک

 • دستگاه سه محوري خاک

 • دستگاه تک محوري سنگ

 • دستگاه تحکيم

 • دستگاه برش مستقيم با نمايشگر ديجيتال

 • جک بتن شکن 150 تن با نمايشگر ديجيتال با پمپ آلماني

 • دستگاه سي بي آر (آزمايشگاهي و صحرايي)

 • انواع ترازوهاي ديجيتالي با دقت هاي مختلف

 • پاکت پنترومتر

 • توروين دستي

 • دستگاه کرگيري بتن و آسفالت