مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مديران و پرسنل کليدي

 

 

دکتر علی فاخر مهندسین مشاور ژئوتکنیک

مهندس سید رمضان رمضان نژاد مهندسین مشاور ژئوتکنیک مهندس سید مهدی حسینی نژاد مهندسین مشاور ژئوتکنیک  
 

دکتر علي فاخر

 

مهندس سيد رمضان رمضان نژاد

مدير عامل

مهندس سيد مهدي حسيني نژاد

رئيس هيئت مديره

 

Pars-Geometry-Probing-Eng