مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنیک در شفت زیمکان طرح تونل نوسود توسط مهندسین مشاور پارس کاوش

محل اجراي عمليات حفاري در استان كرمانشاه در حدود 40 كيلومتري غرب شهر ثلاث باباجاني نزديك روستاي هماجگه بر روي رودخانه زيمكان قرار دارد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان کارفرما و شرکت های لار (در مراحل اولیه )و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (درمراحل بعدی) بعنوان مشاور پروژه بوده اند.هدف از اجراي اين مطالعات تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي، ژئوتكنيكي – هيدروژئولوژيكي محدوده طرح جهت طراحي قسمتهاي مختلف پروژه مي باشد.

- شرح خدمات پروژه

1-حفاری 4 گمانه به اعماق 147 متر،140 متر،187 متر و210 متر در محدوده شفت و مسیر تونل

2-حفاری یک گمانه به عمق 30 متر در محل بند و سازه های وابسته.

3-انجام آزمایش های آزمایشگاهی بر روی نمونه های آب ،خاک و سنگ.

4-ارایه گزارش نهایی.

دستگاه حفاری جهت انتقال به محل گمانه های 187 متری و 210 متری و 30 متربدلیل کوهستانی بودن مسیر و عدم امکان وینچ دمونتاژ شده و بوسیله کارگران محلی به محل گمانه منتقل و در محل گمانه مونتاژ گردیدند.عملیات حفاری سه گمانه فوق(210 متری،187 متری و147 متری) به روش های وایر لاین حفاری شده اند.

مطالعات ژئوتکنيک شفت زيمکان طرح تونل نوسود

مطالعات ژئوتکنيک شفت زيمکان طرح تونل نوسود

مطالعات ژئوتکنيک شفت زيمکان طرح تونل نوسود